VOUCHER ZA ZAKUP ZEGARKA TRASER®

W SALONIE TEMPUS ARKADIUSZ ZŁOTOWSKI PRZY UL. ZAMENHOFA 14 W ŁODZI LUB PRZEZ STRONĘ ZEGARMISTRZLODZ.PL

REGULAMIN VOUCHERA
  1. Voucher wydawany jest za zakup zegarka marki traser® w autoryzowanym punkcie sprzedaży TEMPUS Arkadiusz Złotowski, który mieści się przy ul. Ludwika Zamenhofa 14, 90-264 Łódź lub poprzez stronę internetową zegarmistrzlodz.pl.
  2. Wartość vouchera: o 100 zł brutto – za zakup zegarka marki traser® do kwoty 2.000 zł brutto albo o 185 zł brutto – za zakup zegarka marki traser® powyżej 2.000 zł brutto.
  3. Voucher uprawnia jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu w wysokości wartości vouchera na usługi o minimalnej wartości 100 zł w Klubie strzeleckim C4 GUNS należącym do C4 EVENTS Sebastian Straszyński, który mieści się przy al. Marszałka Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.
  4. Warunkiem skorzystania z vouchera jest przedstawienie go przed zakupem usługi w Klubie strzeleckim C4 GUNS wraz z dowodem zakupu zegarka marki traser® w autoryzowanym punkcie sprzedaży TEMPUS Arkadiusz Złotowski, który mieści się przy ul. Ludwika Zamenhofa 14, 90-264 Łódź lub poprzez stronę internetową zegarmistrzlodz.pl.
  5. Voucher można zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia zakupu zegarka marki traser® w autoryzowanym punkcie sprzedaży TEMPUS Arkadiusz Złotowski, który mieści się przy ul. Ludwika Zamenhofa 14, 90-264 Łódź lub poprzez stronę internetową zegarmistrzlodz.pl
  6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na skorzystanie z usług w Klubie strzeleckim C4 GUNS.
  7. Wydawca vouchera nie jest stroną umowy o świadczenie usług w Klubie strzeleckim C4 GUNS. Skorzystanie z usług w Klubie strzeleckim C4 GUNS możliwe jest na zasadach ustalonych przez Klub strzelecki C4 GUNS, w szczególności dotyczy to wymogu posiadania odpowiedniego wieku. Więcej informacji na temat usług dostępnych w Klubie strzeleckim C4 GUNS dostępna jest w Klubie pod adresem al. Marszałka Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź oraz na stronie https://c4guns.pl/.
  8. Voucher nie łączy się z innymi promocjami.
  9. Wydawcą vouchera jest ARKADIUSZ ZŁOTOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.U. TEMPUS ARKADIUSZ ZŁOTOWSKI, adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Ludwika Zamenhofa 14 , 94-116 Łódź, NIP 7291063893 oraz REGON 471080994, adres poczty elektronicznej: sklep@zegarmistrzlodz.com.pl.
Ocena Google
4.70
Na podstawie 361 opinii
×